1. 1.
  kemal derviş'in savunduğu garip bir siyasi düşünce tarzı.hüseyin üzmez'in "namuslu orospu" benzetmesi yaptığı fikir.
  9 -3 ... chilavert
 2. 2.
  bu kadar sene boşuna ekonomi okumuşum dediğim, içeriğinden bihaber olduğum olgu.
  (bkz: bu ne lan)
  4 -1 ... ozz le grand
 3. 3.
  siyaset denen heyhulanın kendinden türettiği garip fraksiyonlardan biridir..manasızdır, liberalizmin genel felsefesinin sol görüşe aykırı olduğunun farkına varamayanların ileri sürdüğü ortaya karışık yanar dönerli bir siyasi akımdır..
  2 ... insomniac
 4. 4.
  eskinin azılı solcusu olup günümüzün dönmesi olan libosların savunduğu görüş.
  2 -3 ... mmtyvs
 5. 5.
  reel sosyalizmin yıkılmasının ardından, düzen partilerinin sola müdahale etmesi ile ortaya çıkan liberalizm ile solu birleştirme çabası. liberalizmin özgürlüğü savunduğu, solun eşitlikçiliği ile sentez bir düşünce ama nasıl bir sentez ona bakmak gerekiyor.

  günümüzde artan sömürünün ulusal düzeyden, uluslarası düzeye kayması bazı sonuçları ortaya çıkardı. bunlardan bazıları; artan sermaye ihracı ve sermayenin globalleşmesi, emeğin serbest dolaşımı ile üretimin artması, sömürünün hızlanması ve uluslararsı mali oligarşi. küreselleşen kapitalizm haliyle bir tür çelişkilşer yumağı haline geliyor, bu bir takım milliyetçi refleksler geliştirebiliyor.

  ab'nin eskimiş bir avrupa birleşik devletleri sloganı olduğu günümüzde, kapitalistlerin yani merkezi sermayenin işine yarayan bu sermaye projesi, liberal solun en büyük gericiliğidir. 1900'lerin başlarında bunu savunan sosyal demokrasiye çatan lenin şimdinin geri kafalısı olarak gösteriliyor.

  lafı uzatmadan, sömürünün kısmı özgürlüğünün savunulması eşitlikten ve sınıftan kaçan bir sol yarattı. bu sola hepimizin bildiği bir şekilde isim verildi: liberal sol. liberal sol emekten kopuk demokrasi mücadelesi, gerici ab yalanları dolan liberal sol, sınıftan kopuk bir soldur ve solu temsil edemez. aynı şekilde sınıftan kaçan ulusalcı sol ile ortak noktaları bulunmaktadır.

  (bkz: günümüzde değişen sol)
  5 ... kisil
 6. 6.
  (bkz: sosyalist sağ)

  (bkz: faşist komünist)

  (bkz: hümanist ırkçı) *
  1 ... pislik herif
 7. 7.
  sol içinde bir sağ sapmadır.

  (bkz: sol gösterip sağ vurmak)
  ... pacavraterbiyecisi
 8. 8.
  (bkz: oksimoron) liberal kelime anlamı olan özgürlüğü çoktan aşmıştır günümüzde..bırakınız yapsınlar , bıraknız geçsinler ilkeli bi ideoloji , benim memurum işini bilire varmıştır..bunun sol neresindedir?!
  ... hefeweizen
 9. 9.
  Gramsci , Deleuze , Negri , Foucault gibi marksizmi ortodoks kliklerden kurtarmak adına emek-sermaye çelişkisini , proleterya - burjuvazi sınıflarının mücadelesini , mavi yakalı işçi-beyaz yakalı işçi ayrımını , sanayi devriminin ve bilimin emek üzerindeki etkisini bilişim ve teknoloji alanındaki yeniliklerle yeniden yorumlayan ve üretici olan -üretici olmayan emek arasındaki farkı ortadan kaldırmaya çalışan ve bu yollada işçi sınıfının örgütlülüğünü dolaylı yoldan baltalayan , işçi sınıfının devrimci gücünün zayıfladığını iddia eden post-marksist teorisyenlerden oluşan ve kendilerine burjuvazinin partilerini ve kapitalizmini yeniden ürettiği parlamentolarda koltuk kapaklayarak burjuvazi sınıfı içerisinde mali oligarşiye daha fazla kapak atmaya çalışan politikacıların marksist tahribatı , marksizmin revizyonistleri ve emperyalist tekellere düşünsel temel sağlayan liboş tayfanın 21. yüzyıldaki neo-liberal siyasi trendi.
  3 ... nekrofili
 10. 10.
  liberal ve sosyal demokrat karışımı bi şey. (bkz: radikal gazetesi).
  ... connectuserectus