1. 1.
    bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler söz öbeğini benimsemiş rasyonalizme önem vermiş bireydir.
    ... alone with everybody