1. 1.
    midilli adasının yunanca adı.
    ... john constantin