1. .
    sovyetler birliği döneminde komünist partisi genel sekreteri. ukrayna'da doğmu$tur ve metalurji eğitimi almı$ sonradan siyasetle ilgilenmeye ba$lamı$tır.
    1 ... la paz