1. 1.
    1887-1960 arasında yaşamış avusturyalı latin dilleri ve hispanik diller uzmanı bilimadamı. ayrıca verimli ve etkili bir edebiyat eleştirmenidir.

    1910'da doktorasını tamamladı. almanya'da marburg ve köln üniversitelerinde profesörlük yaptı. nazi almanyası döneminin ve baskılarının başlamasıyla 1933 yılında almanya'yı terk ederek türkiye'ye geldi ve akademik kariyerini istanbul'da sürdürdü. türkiye'de karşılaştırmalı edebiyatın kuruluşuna önemli katkıları oldu. 1936'da abd'ye gitti ve akademik kariyerinin kalanını orada sürdürdü. * *

    http://egitim.erciyes.edu...tera25.ciltAralik2009.pdf

    http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Spitzer
    ... usualsuspects