1. .
    Göl, havuz, bataklık gibi kirliliğe maruz durgun sular.
    ... death lord