1. 1.
  düzenlenmiş olan çek yada policede alacaklı olan taraf; hamil
  1 ...
  #1010989 :)
 2. 2.
  lehine kıymetli evrak keşide edilmiş kişi.

  (bkz: ticaret hukuku)
  1 ...
  #2536177 :)
 3. 3.
  kıymetli evrak konusunda sıkça duyulur.
  ...
  #2536190 :)
 4. 4.
  Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani senet üzerinde adı yazılı olan kişidir. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir.
  1 ...
  #4440724 :)
 5. 5.
  (bkz: beneficiary)
  lehine akreditif açılan, ihracatçıdır. akreditif konusu malın satımı konusunda akreditif amiri ile sözleşme yapmıştır ve bu mal veya hizmetleri satan, ihraç eden taraftır.

  akreditif şartlarına uygun belgeleri bankaya ibraz etmesi halinde, akreditif bedelini tahsil eder veya belgelere ekli bulunan poliçesine, ilgili bankadan kabul imzası alır.

  lehdarın hazırladığı belgeleri, akreditif vadesi veya belirlenen sürede bankaya ibraz etmesi gerekmektedir. lehdar kural olarak bunun dışında herhangi bir borç altına girmez. bunun tek istisnası, komisyonları lehdarın ödeyeceği belirtilmiş ve akreditif işlemi tamamlanmamış ise, lehdarın komisyon borcundan sorumlu olmasıdır.
  3 ...
  #8218524 :)
 6. 6.
  avukat falan herhalde dediğim yazardır.
  2 ...
  #32225923 :)
 7. 7.
  sözlük terbiyecisi . swh

  (bkz: #32225879)
  ...
  #32226073 :)

lehdar ile alakalı başlıklar