1. 1.
  (Labradorite / Labrador)
  Yanardönerlik özelliğine sahip bir feldspat. ismini, ilk defa bulunduğu Kanada'daki Labrador yarımadasından almıştır.
  Sertlik derecesi: 6 - 6,5
  Kim. yapısı: CaNa(Al,Si)AlSi2O8
  Özgül ağırlığı: 2,70 - 2,74
  Unsuru: Hava
  Çakra: Üçüncü göz, Taç

  Metafiziksel ve psikolojik etkileri
  Kişinin geçmişini ve güncel yaşantısını çözümlemesine yardım eder.
  Ruhsal bakımdan gelişme amacıyla kullanılır.
  ... nirvana