bugün

-Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.
-Bir kuruluşun, temel işleri konuşmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre.
-Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.
(bkz: tdk)
yaklaşık 3 yıl öncesine kadar adı lazım değil bir partinin üyelerinin erciyes dağı eteğinde yaptığı festival havasındaki şenliklerdir.
tarihteki yeri bir yana, bildiğim kadarıyla günümüzde kurultay geleneğini sürdüren tek kırım tatarları kaldı.

bu geleneği demokratik usullerle birleştiren kırım tatarları, kurultay çağrısı yapmış ve seçimle her bölgeden gelen temsilcilerin toplanmasıyla 1917 yılında toplanarak bağımsızlık kararı almışlardı.

Kurultay, ikinci kez kırım tatarları sürgünden döndükten sonra yapılan seçim sonrası kırım'da yapılmış ve burada da milli devlet uğruna çalışma kararı alınmıştı. kurultay, bu konuda icracı olarak kurultay üyelerinin teşkil edileceği kırım tatar milli meclisi'ne mesuliyet vererek kapanmıştı.

konu üzerine okumalar için;
- http://www.fikirdebirlik....yazdir.asp?yazi=200712004

- http://dergipark.ulakbim....iew/5000108824/5000101297