1. .
    insanları korkutmak amacıyla yüze takılan, korkutmakla kalmayıp boş anında bulunan kişiyi korkudan altına sıçırtma özelliğine sahip eşya.
    ... chilavert