1. 1.
    2. nesil yazar adayıdır. *

    Sözlükten kültür edinmesi umulası kişidir. *
    ... baybars