1. 1.
    sözlüklerde kullandığım güzel alamancı nicki .
    ... kosanschwanz