1. 1.
    kazakça "görmüş geçirmiş" manasına gelir.
    ... hazar kagan