1. 1.
    safrada taş oluşması olayıdır. batı ülkelerinde yetişkinlerdeki taşların çoğu başlıca kolesterolden oluşur. bu taşlarda sterol, protein ve bilirubin içeren çekirdeğin etrafını kaplar. bilinmeyen bir metabolik etki ile karaciğerden anormal kompozisyonda safra salgılanır, bu da kolesterolün kristalleşip taş oluşturmasına sebep olur.
    1 ... coincidental magic