1. 1.
  Milli ekonomide , genellikle bir yıl gibi belirli bir dönem içerisinde kişilerin ellerine geçen toplam gelir miktarıdır.

  Hesaplanması;

  MG:Milli Gelir
  +
  ( transfer harcamaları + subvansiyonlar )
  -
  ( kurumlar vergisi + şirketlerin dağıtılmayan karı + sosyal kesintiler )
  =
  Kişisel Gelir
  ... cell-im
 2. 2.
  kişisel giderlerden fazla olması güzel bir vukudur..
  ... clasura