1. 1.
    Oklahoma'da yaşıyan bir kızılderili kabilesi.
    ... lazio