bugün

Kimyasal denge, iki yönlü bir reaksiyonda; ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar reaksiyona girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu hal.

a+b=c+d

Burada a ve b reaksiyona giren başlangıç maddeleri, c ve d ise meydana gelen ürünlerdir.tepkime sonunda her iki tarafın dengede olduğu sisteme dinamik denge sistemi denir.
etki eden faktörler

1- konsantrasyon etkisi : bir kimyasal denge reaksiyonunda girenlerden veya çıkanlardan birinin konsantrasyonunu arttırırsanız bu etkiyi nötürlemek için reaksiyonun yönü diğer tarafa kayar.

2- sıcaklık etkisi : ekzotermik tepkimelerde sıcaklığı arttırınca reaktiflere (girenler), endotermik tepkimelerde sıcaklığı arttırınca ürünler yönüne kayar.

3- basınç etkisi : sistemin basıncı arttırılınca mol sayısının az olduğu tarafa kayar.çünkü mol sayısının olduğu tarafta çarpışma hızlanacağı için diğer yönde reaksiyon hızlanır.

4- katalizör etkisi : etki etmez.
kimyasal dengesi hususunda uyanış yakalayamayan her toplum kimlik olarak sofistike, zeki varlıklar değildir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.