1. 1.
    mısır mitolojisine göre çömlekçi çarkında çamura biçim verip insan yaratan tanrı.
    1 ... linka