1. 1.
    mö 280-210 yıllarında yaşadığı tahmin edilen stoalı felsefeci. Hrisippos, Chrysippus ve Khrysippos olarak da ismini görebiliriz. stoa mantığını sistemleştirmesiyle bilinir. oldukça üretken bir yaşam geçirdiğinden söz edilir. yapılan tarihsel çalışmalara göre 705 kitap yazmıştır. bunların 119 tanesi mantıkla ilgilidir.
    2 ... ersozmd
  2. 2.
    9456548 yıl sonra sözlükte bilgi içerikli bir entry gördüğüm için mutluyum. Minnettarım.
    1 ... mana potu