bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  yahudilikte evlilik töreni yapıldıktan sonra, hahamın iki tanık huzurunda damada imzalatıp gelin tarafına teslim ettiği antlaşma belgesidir.
  ... conspirator
 2. 2.
  aynı dinden olmayan çiftlere verilmeyen evlilik anlaşmasıdır.
  ... sensensen
 3. 3.
  bir kadın ile bir erkeğin evlilik töreni yapıldıktan sonra, dini nikahı gerçekleştiren hahamın, iki tanık huzurunda damada imzalatıp, gelin tarafına teslim ettiği bir anlaşma belgesidir. Bu belge tam anlamıyla kadın lehine hazırlanmış sosyal bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, kocanın karısına karşı olan görev ve sorumluluğu göz önüne alınır ve kadının çıkarları gözetilir. Bir boşanma veya vefat halinde de Ketuba kadının ekonomik durumunun ve yaşam düzeninin önceden güvenceye alınmasını sağlar. Ketubanın bir diğer bağlayıcı özelliği de erkeğe istediği anda karısını kolaylıkla boşayamayacağını hatırlatmasıdır. Yani koca karısını boşamaya karar verdiği zaman ketubadaki şartları anımsayacak ve bu maddi yaptırım karşısında bu işten vazgeçecek ya da evliliğini tekrar gözden geçirmek fırsatını elde edebilecektir.
  ... linka