1. 1.
    tiksindirici, iğrenç olan.
    arapça ikrah (tiksinme, iğrenme) kökünden türemedir.
    3 ... selim ışık