1. 1.
    bir çeşit otsu bitki.*
    1 ... the kene