1. 1.
    güzel atlar ülkesi anlamına gelen kelime,
    kapadokyanın eski adı.
    ... frijit jones