1. 1.
  Borçlar kanununa göre bir ödünç sözleşmesidir. Bununla ödünç veren, bir miktar para veya benzeri malın mülkiyetini ödünç alan kimseye devreder. ödünç alan da buna karşı nicelik ve nitelik yönünden eş değer nesneyi geri vermekle yükümlüdür.
  ... martyns
 2. 2.
  roma hukukunda karşılığı; mutuum*
  ... infantes
 3. 3.
  karz tüketim amaçlı ödünç sözleşmesidir. dolayısıyla ödünç verilen şeyinin faiziyle beraber alınması söz konusudur. eğer sözleşmede faiz varsa ticari karz, yoksa adi karzdır.
  ... herkonudauzman
 4. 4.
  kazakça borç anlamına gelir.
  1 ... sifrem qwerty