1. .
    Türkişleri ortadan kaldırmışlardır .
    ( 751 ) Talas savaşında Çin'i yenmiştir . bu savaştan sonra islamiyet'i kabul etmişlerdir . ( islamiyet'i kabul eden ilk boydur . )
    (840) Karahanlı devletinin kurulmasını sağlamışlardır .
    1 ... ece kscg