1. .
    başı kancaya benzer biçimde olan, altı veya sekiz çift kürekle çekilen, dar, uzun bir çeşit kayık*.
    1 ... fidelcastro