1. 1.
    Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsî.
    ... dabaddah