1. .
    össye hazırlanan gençlerine evde toplandıklarında uyuklayan arkadaşlarını uyandırma tekniklerindendir
    ... osmanthegral