1. .
  1980'de kopenhag'da yapılan ikinci dünya kadın konferansı'nda kabul edilen 'kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi'ni türkiye 1985 yılında kabul etmiştir. bunu üzerine türkiye kadınları iş bu dilekçeyi tbmm'ye sunmuştur.

  türkiye büyük millet meclisi başkanlığı'na;

  11.6.1985'te tkiye büyük millet meclisi'nce onaylanan ve metni 14.10.1985 tarihli resmi gazetede yayımlanan kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi'ni 'bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasının, dünyada refaın ve barışın elde edilmesinin, kadınların erkeklerle eşit şartlarda her alanda azami katklarını gerektirdiğine inanarak' benimsiyoruz.

  'türk kadınına en geniş yasal haklar verilmiştir, ama kadınlar bu haklara yeterince sahip çıkmamıştır.' düşüncesini kırma kararlılığında ola biz kadınlar, eğitim hakkından yeterince yararlanamayışımızdan sağığımızım korunması için alınması gereken özel önlemlere, 'başlık' ve 'kuma' sorunlarından toplumun karar ve yönetim organlarından dışlanmamıza, çoğumuzun sık sık yediği dayaktan yaşlılık günlerinde yalnız ve güvencesiz kalma korkumuza, bilgi ve kültürden yoksun bırakılışımızdan, kadın kimliğiyle değil, sadece 'ana' kimliğiylesaygıya değer bulunuşumuza ve evde, işyerinde, sokakta cinsel nesne gibi görülmemize kadar, bi kıran, rencide eden, fakat önlenmesi mümkün pek çok haksızlığakarşı sesimizi duyurmak ve aranacak çözümle de demokratik biçimde ortak olmak istiyoruz.

  anılan bu sözleşme, bütüm bu alanlarda, yasaların, uygulamaların ve geleneksel cins rollerine ilişkin değerlerin değişmesini öngörmektedir. bu bağlamda, somut taleplerimizden bazıları aşağıda yer almaktadır.

  - medeni kanun'un özellikle aile hukukuna ilişki maddelerinin kadınları kocalarına tabi olmaktan çıkararak, ailenin tüm sorumluluklarına eşitçe katılabilen eşler konumuna getirecek biçimde yeniden düenlenmesi; bunun gibi kadınlara karşı ayırımcı hükümleri bulunan ceza kanunu, vergi kanunları gibi yasa, yönetmelik ve tüzüklerin değiştirilmesi;

  - sözleşmenin 'bütün insanların vazgeçilmez hakkı' olarak tanımladığı çalışma hakkından kadınların tam ve eşit olarak yararlanmalarını önleyen uygulamalara son verilmesi;

  - sorumluukta gerçekten eşit olmak isteyen ev kadınlarının kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için bilgi, beceri ve yetenekleriyle uyumluve bunları geliştirmelerine olanak veren işlere kavuşturulmaları;

  - kırsal kesimde ailenin tarımsal etkiliklerine katılan kadınların çalışmalarının karşılığını alabilmeleri ve sosyal güvenlikten yararlandırılmaları;

  - ev dışında çalışan ya da çalışmak isteyen kadınların bunu yapabilmelerinin ön oşulu, işe giderken çocuklarına gözleri arkada kalmadan bırakabilecekleri kreş ve yuvaların varlıına bağlı olduğundan, bu amaçla tüm özel ve kamu işyerlerinde, işletme düzeyinde çalışan kadın yısına bakılmaksızın kreş ve yuvaların kurulmasını mümkün kılacak yasal ve idari düzenlemeler yapılması; ayrıca kreş ve yuvalar ağının ülke çapında en küçük yerleme birimlerine kadar yagınlaştırılması;

  - kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinden ve ademesinden kaldırılması ve eğitim metodlarının bu amaca göre düzenlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını dileriz.

  saygılarımızla.
  ... steril mikrop