1. .
    jüpiter tarafından çeşme şekline sokulmuş olan bir su perisini adı.
    ... john constantin