1. 1.
    fransız dadaist. 6 ocak 1919 tarihinde intihar etmiş ve üç arkadaşını da kahvelerine koyduğu zehirle intiharına ortak etmiştir. birinci dünya savaşında andre breton'a yazdığı mektuplar breton tarafından derlenip, ölümünden sonra yayımlanmıştır. savaş mektupları, ülkemizde 2014 yılında kült neşriyat imzasıyla neşredilmiştir. breton kitabın sunuş yazısında şahsımda da iz bırakan bir cümle kuruyor: 'mürekkep hokkalarının içinde ölüm çiçekleri açıyor. bu adam benim arkadaşımdı.'
    ... gormion