1. 1.
    (bkz: skeleton key)
    ... meister writer