1. 1.
    yüklenme hakkı da denilen, sınırlı ayni haktır.

    hak sahiplerine taşınmaz malları üzerlerinde kullanma veya yararlanma yahut aynı şekilde her ikisini de sağlayabilen bir hak türevi.
    ... barrymore