1. 1.
    birbiriyle ilişkili, birbirine muhtaç...
    ... beyazyelkenli