1. 1.
    türevi bilinen bir fonksiyonun aslını bulma.
    ... frozen hopes