1. 1.
    ing. elverişsiz teşebbüs ya da işlenemez suç (huk)
    1 ... eskicameldahaiyiydi