bugün

Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet *
(bkz: sehir)
italyanca da erkek kelimelerin articolo su. onların önünde kullanılır
(bkz: illinois)
azerice yıl.
kimyada sübstütientin ana yapıya kaçıncı karbonundan bağlandığını gösterirken kullanlılan hede. furan-2-il-benzen gibi..

meali: 2.karbonundan benzene bağlı furan. gibi.
cengel bulmacalarda vilayetin karsiligi olan kelimedir.
israil'in internet ülke kodu.
eski söyleyişi el olan sözcük.
öztürkçe'de devlet ve halk anlamına geldiği gibi deniz ve barış anlamına da gelmektedir.
göktürklerde devlet.
göktürkçe: ülke, vatan, toprak, yönetilen toprak parçası.

örnek: Temir Kapığka tegi kondurmış. ikin ara idi oksuz Kök Türk iti anca olurur ermiş. Bilge kağan ermiş, alp kağan ermiş. Buyrukı bilge ermiş erinç, alp ermiş erinç. Begleri yime budunı yime tüz ermiş. Anı üçün ilig anca tutmış erinç. ilig tutup törü gitmiş. Ozi anca kergek bolmış.

günümüz türkçesi: Demir Kapıya kadar kondurmuş. ikisi arasında pek teşkilâtsız Gök Türkü düzene sokarak öylece oturuyormuş. Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruku bilgili imiş tabiî, Cesur imiş tabiî. Beyleri de milleti de doğru imiş. Onun için vatanı öylece tutmuş tabiî. vatanı tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş.
Şehir yada kent.