1. 1.
  ondalıklı sayıların gösterilmesinde kullanılan standarttır.kullanılan değerler "biased values (yanılma paylı değerler)" olmalıdır.bu şekilde ondalıklı sayı pozitif de olsa negatif de olsa değerler daima sayı cetvelinde pozitif kısma kaydırılmalıdır.buradan yola çıkılarak 0 her zaman 0 olarak kalırken, negatif sayılara 127 eklenir.sahip olunabilecek en küçük sayı 1 iken en büyük sayı ise 255 tir.
  2 farklı şekli vardır "single precision floating number (tekil öncelikli ondalıklı sayı)",gösterilirken (ikilik sistemdeki halde)32 bit gerektirir, "double precision floating number (çift öncelikli ondalıklı sayı)" ise gösterilirken (ikilik sistemdeki halde) 64 bit gerektirir.

  --spoiler--
  http://tr.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
  --spoiler--
  ... moso