1. 1.
    ibret verici, ibret alınacak şey anlamında kullanılan kelime.
    ... infantes