1. ?.
  sanatımızın bir başka güzel gazel örneğidir.

  ibrahimi Gazel (Nevâ Gazel)

  Dinle âh ibrâhimi den bir zaman, ey yâr olan
  Çâresâz olsun gönül, bulsun şifâ, nâçâr olan

  Rahme gel ey yâr uzaktan karşılık ver, sen de bir,
  Sırrı lâlinden söz açsın, mahrem-i esrâr olan.

  Şevka gelsin ehli dil demsâz ol ey gül, bülbüle
  Neş'eden gülsün sevinsin, zâr edip, bizâr olan

  Bezme dâhi gelmesen mehtab olur yâdın bize
  Şevk-i sefa dâ mı nesin sen, yok dedikçe, vâr olan

  Akledip beyhûde zâhit boş nasihat etmesin
  Neşve-i dilden ne anlar sevdiğim hüşyâr olan

  Şimdi bir yâd-el mi Fikret, Harput, ehl-i derde âh
  Darda kalmış merd için evvel diyâr ü dâr olan
  1 ... kara hilal
 2. 1.
  Harputta gün batımında efkarın tavan yaptığı bir demde iken
  bir türkü duyulur uzaklardan, yürek teli titrer o anda. keder adına ne varsa dökülür sanırsınız bir anda gözden akan iki damla yaşla birlikte...

  Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı
  Söndürme öz elinle yandırdığın çerağı
  Uymuş cünuna gönlüm ebruna der meh-i nev
  Ne itibar ona kim seçmez karadan ağı
  1 ... farabi