sözlüğümüzün yeni sorunsalı.
(bkz: ben tıklamama bakarım)
(bkz: imza bir kulampara)
(bkz: düşünüyorum öyleyse ibneyim)
(bkz: meyilliyim platondan bahsedersem anlarmısın osman)
(bkz: hepimiz filozofuz hepimiz ibneyiz)
(bkz: bizde mi demeyin evet sizde)
böyle bir sorunsal ancak biz(!)den çıkar diye yorumlara mağruz kalası iddia.
(bkz: düşünemiyorum öyleyse bok atayım)
'ya filozofların hepsi ibnedir,ya da ibnelerin hepsi filozoftur' önermesini gündeme getirecek soru.
bazen bir filozof sadece bir filozoftur önermesi ile cevaplanacak sorudur.**
filozofların sosyocinsel yaşamları ile ilgili lokal bir sorunsaldır.

ibnenin filozoftan çıkması için filozofun doğurganlık yetisine haiz olması icab ettiğinden ve de tarihteki tüm filozoflar has erkek olduğundan bu bölüm olumsuzdur.

Filozofun ibneden çıkması bir anlamda mümkündür çünkü ibne de bir insandır ve dolayısıyla filozof olmaması için hiçbir sebep yoktur. Herkes cinsel tercihlerinde ve fikriyatında özgürdür.

Dolayısıyla birinci bölümde incelediğimiz "ibnenin filozoftan çıkması" sorunsalı ikinci bölüme dayalı olarak realiteye dönüşme ihtimali içermektedir. ibne olan birinin filozof olması ve akabinde ibneliğe devam etmesi olasıdır.

Dolayısıyla konu boka sarmıştır.

Serbest çağrışım olarak :

Hüseyin Şevki Topuz (Hababam Sınıfı-Müfettiş):
- Mahmut Hoca, bu sınıfa ne zaman gelsem bana bişeyler oluyor
tanrının da cinsiyetsiz olduğu noktada dünya ve yaşam mahkumiyetini farketmiş olan insanın formal değerlendirilmesi.