bugün

ibne mi filozoftan cikar filozof mu ibneden cikar

filozofların sosyocinsel yaşamları ile ilgili lokal bir sorunsaldır.

ibnenin filozoftan çıkması için filozofun doğurganlık yetisine haiz olması icab ettiğinden ve de tarihteki tüm filozoflar has erkek olduğundan bu bölüm olumsuzdur.

Filozofun ibneden çıkması bir anlamda mümkündür çünkü ibne de bir insandır ve dolayısıyla filozof olmaması için hiçbir sebep yoktur. Herkes cinsel tercihlerinde ve fikriyatında özgürdür.

Dolayısıyla birinci bölümde incelediğimiz "ibnenin filozoftan çıkması" sorunsalı ikinci bölüme dayalı olarak realiteye dönüşme ihtimali içermektedir. ibne olan birinin filozof olması ve akabinde ibneliğe devam etmesi olasıdır.

Dolayısıyla konu boka sarmıştır.

Serbest çağrışım olarak :

Hüseyin Şevki Topuz (Hababam Sınıfı-Müfettiş):
- Mahmut Hoca, bu sınıfa ne zaman gelsem bana bişeyler oluyor