1. 1.
    indie rock elektronik gibi müzik türleri ve şiddet ve hoşgörü figürleriyle birleştirip caz füzyonu haline getirmiş (bkz: ilhan erşahin)projesi.
    ... enthusiasm