1. .
    Hz Aise(r.a) ; Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilk iman eden, O'nun en sadik arkadasi Hz. Ebu Bekr es-Siddîk'in kizi ve Hz. Peygamber'in zevcesi.
    ... nick nick nick