1. 1.
    1909 yılında Gökçe bölgesinin Dilican kasabasına bağlı Göyerçinli köyünde doğmuştur. ilk tahsilini medresede yapmıştır. Yaşadığı bölgenin gülleri, çiçekleri, temiz havalı dağları onun şiirlerine aksetmiştir.Halk şiirinin geraylı ve koşma şekillerinde güzel şiirleri olan Hüseyin Sanı bir müddet de köy öğretmenliği yapmıştır. Öğretmenlik ve siyaset gibi konulardan da şiirleri olan Sanı, edebî sanatları kullanma da başarılıdır. *
    1 ... cntrlaltdel