1. .
    doğal alüminyum, kalsiyum, demir ve magnezyum silikatından oluşmuş koyu yeşil ya da kara renkte parlak bir amfibol türü.
    ... frozen hopes