1. 1.
    apoptozda lizozom parçalama yollarından biri. materyal endositoz yoluyla alınır. nötrofilin bakteriyi fagosite etmesi, apoptotik hücreleri yemesi örnektir.
    ... izzetbegovicolsayeterbuadigeye