1. 1.
  he-ce-le-mek,ke-li-me-le-rin söy-le-niş bi-çim-le-ri-ne gö-re bir-bi-rin-den ay-rıl-ma-sı-dır.
  2 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  ta-ma-men sıfır-lan-dı mı

  https://vine.co/v/MjaEltmYrvZ
  ... crossd