1. 1.
  Hz. isa'nın, öğrencilerinin arasından seçerek,incil 'i yaymak ve vaaz vermekle görevlendirdiği yardımcılarıdır.
  (bkz: Bartholomaeus)
  (bkz: Petrus)
  (bkz: Yuhanna)
  (bkz: büyük Yakub)
  (bkz: Küçük Yakub)
  (bkz: Matta)
  (bkz: Filipus)
  (bkz: Simun)
  (bkz: Taddeus)
  (bkz: Yahuda)
  (bkz: Tomas)
  (bkz: Mattias)
  1 ... sıçtırtma lamasına