1. 1.
    söyleşmek anlamında kullanılır.

    daha ziyade yaşlı insanlarca tercih edilen bir ifadedir. 21 yaşındaki berkecen'ın, "özgürlerde toplandık hasbihal ediyoruz" demesi hayatın olağan akışına aykırı gibime geliyor.
    4 ... hassas nihat